Arbeidsrecht, ontslag, Corona en reorganisatie

Het arbeidsrecht is met ingang van 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Het nieuwe ontslagrecht heeft een enorme impact vooral voor werkgevers als werknemers. Ook de Coronamaatregelen, waaronder het thuiswerken heeft consequenties in arbeidsrechtelijke zin.

Zowel de werkgever als de werknemer hebben over het algemeen weinig kennis als het gaat om de wederzijdse rechten en plichten. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst, waarin alle belangrijke rechten en plichten voor partijen zijn opgenomen is essentieel voor alle partijen. Het gaat niet alleen om de wijze waarop de arbeidsbetrekking wordt ingevuld of de wijze waarop het recht op loon en andere vergoedingen is geregeld, zoals vakantie- en vrije tijd, maar ook om de wederzijdse rechten en plichten als het gaat om ziekte of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Helaas gaat daar in de praktijk nogal eens wat mis.

Wij kunnen voor u een arbeidsovereenkomst ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van uw bedrijf. Zo kan deze worden aangevuld met een op uw bedrijf geschreven personeelsreglement, email & internetrichtlijnen en een autoreglement, welke naar behoefte kan worden aangepast.

Het kan ook gebeuren dat u voor de vraag wordt gesteld of u over kan gaan tot ontslag, en welke procedure daarvoor het meest geschikt is. Daarnaast kunt u te horen hebben gekregen dat uw werkgever over wil gaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De noodzaak hiervoor kan zijn ingegeven door disfunctioneren of de noodzaak tot reorganisatie wegens slechte bedrijfsresultaten.

Wij kunnen u adviseren bij onder meer:


  Velden met een * zijn verplicht
achtergrond_2016 website bouwen