Mediation

Mediation wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt bij conflicten, waarvan partijen niet meer in staat zijn om deze samen op te lossen zonder de inschakeling van een derde, maar de weg naar de rechter willen vermijden. Het grote voordeel van mediation  is dat de procedure snel, effectief en relatief goedkoop is, zeker in vergelijking met een procedure voor de rechter, waarvan bovendien voor beide partijen ongewis is, wat de rechter zal besluiten.

De procedures bij mediation zijn informeel en bovendien vertrouwelijk. De mediator vervult als het ware de rol van begeleider tussen partijen, maar partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uit komt de zien. De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een mediationovereenkomst. Uit de praktijk blijkt dat mediation met name succesvol is op de werkvloer, zowel als er sprake is van een stroef lopende samenwerking in bijvoorbeeld een maatschap, als in de situatie dat partijen een langdurige ontslagprocedure bij de rechter willen voorkomen.

Mediation wordt daarom gezien als een waardevolle investering in de continuïteit van het bedrijf. Vanzelfsprekend kunnen wij als u een mediation overweegt, vooraf alle informatie geven over zowel de mogelijkheden, evenals de kosten die hiermee gemoeid zijn.


  Velden met een * zijn verplicht
achtergrond_2016 website bouwen