Tarieven

Wij voegen op zeer uiteenlopende manieren waarde toe. Hierbij streven wij voortdurend naar een praktische en flexibele invulling van uw wensen.

De kosten worden beheerst door hier goede afspraken over te maken waarbij kan worden gekozen voor:

Bij particuliere cliënten kijken wij tijdens een eerste kosteloze kennismakingsgesprek of u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand of de mogelijkheid de kosten te verhalen op de wederpartij of verzekeraar. Hierdoor kunnen de kosten van onze bijstand nooit een beletsel zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten.

 

achtergrond_2016 website bouwen