Compensatieregeling Transitievergoeding

01-04-2020

 

Met ingang van 1 april 2020 treedt de Wet Compensatie Transitievergoeding in. Deze wet houdt in dat werkgevers compensatie kunnen aanvragen bij het UWV voor de door hen betaalde transitievergoedingen. Het moet gaan om een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Hierbij informeren wij u nader over de regeling en de verdere uitvoering.

De compensatieregeling

Een werkgever is verplicht om loon door te betalen aan een arbeidsongeschikte werknemer. Deze verplichting geldt tot 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De arbeidsongeschikte werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Werkgevers beëindigen vaak niet de arbeidsovereenkomst na 2 jaar loon doorbetaling met de arbeidsongeschikte werknemer omdat zij geen (hoge) kosten aan transitievergoeding willen betalen. De compensatiemaatregel is enerzijds bedoeld om werkgevers bij te staan in de kosten van deze transitievergoeding en anderzijds om werknemers uit de onzekerheid te helpen.

Wanneer kan de werkgever de compensatieregeling aanvragen?

De voorwaarde voor de compensatieregeling is dat de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en daarmee de betaling van de transitievergoeding gelegen moet zijn in de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als aan deze voorwaarde is voldaan kan de werkgever in alle gevallen een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Naderhand zal de werkgever de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wel moeten bewijzen aan het UWV door gegevens te verstrekken en benodigde stukken aan te leveren.

Concreet dient de werkgever, om in aanmerking te kunnen komen met de compensatieregeling, de volgende criteria in acht te nemen:

De werknemer is bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst nog ziek;
De werknemer heeft recht op een transitievergoeding;
De werkgever heeft de transitievergoeding reeds betaald aan de werknemer;
De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
Tot wanneer kan de werkgever de compensatieregeling aanvragen?

Tot wanneer de werkgever de compensatieregeling kan aanvragen hangt af van de datum van de betaling van de transitievergoeding:

·         Indien de werkgever de transitievergoeding voor 1 april 2020 heeft betaald dan kan de compensatieregeling tot en met 30 september 2020 worden aangevraagd.

·         Indien de werkgever de transitievergoeding op of na 1 april 2020 heeft betaald dan kan de compensatieregeling binnen 6 maanden worden aangevraagd.

Wat is de hoogte van de compensatie?

De hoogte van de compensatieregeling hangt af van de hoogte van transitievergoeding die de werkgever heeft betaald en de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.

Het UWV hanteert een maximum bedrag voor de compensatie. De compensatieregeling valt vaak lager uit dan het door de werkgever betaalde loon over de periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Indien het betaalde loon over de 2 jaar arbeidsongeschiktheid lager ligt dan de te betalen transitievergoeding, dan wordt het laagste bedrag gecompenseerd.

Voorbeeld: Bedraagt de transitievergoeding € 75.000,- en bedraagt de loondoorbetaling van 2 jaar  €65.000,- dan wordt de betaalde transitievergoeding tot een bedrag van € 65.000,- gecompenseerd.

Slapend dienstverband

Werkgevers worden geadviseerd om tijdig te controleren of zij na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer hebben beëindigd en een transitievergoeding hebben toegekend. Dit is noodzakelijk omdat werkgevers voor deze oude gevallen tot en met 30 september 2020 de tijd hebben om een compensatie aan te vragen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met uw adviseur mevrouw mr. M. Cinar.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen