De VAR verdwijnt, welke gevolgen heeft dit voor jou?

07-09-2016

De Var verdwijnt welke gevolgen heeft dit voor jou?

Er is eindelijk duidelijkheid over de VAR. Een VAR is een document van de Belastingdienst dat beoordeelt of je als opdrachtgever loonheffingen en premies moet afdragen. Uit de VAR blijkt of de opdrachtnemer als zzp”er of als werknemer gezien wordt. De Var verdwijnt definitief, in plaats daarvan is de Wet DBA (De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) tot stand gekomen. Deze wet zorgt voor meer verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en de zzp”er.  Zowel opdrachtgever als de zzp”er zijn verantwoordelijk voor een relatie, waarbij de zzp”er zelfstandig blijft. Daarnaast worden de financiële risico’s eerlijker verdeeld. En de wet zorgt voor meer handhavingsmogelijkheden voor de Belastingdienst. Hierdoor wordt schijnzelfstandigheid teruggedrongen.

Wat zijn de gevolgen?

Voorheen wist je met een VAR zeker dat je geen premies of loonheffingen hoefde te betalen.

De Belastingdienst heeft een aantal standaard voorbeeldcontracten ontwikkeld die opdrachtgever en zzp ”er kunnen gebruiken. Het gebruik van een voorbeeldcontract is niet verplicht en omdat deze voorbeeldovereenkomst niet altijd voldoen aan jou sector kun je er ook voor kiezen een aparte overeenkomst te ontwikkelen. Indien opdrachtgever en zzp”ers een standaard contract van de Belastingdienst ondertekenen en daar in de feitelijke uitvoering ook naar handelen de verhouding niet zal worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.  In dat geval hoeft de opdrachtgever geen premies en loonheffingen in te houden en te betalen.

Indien de Belastingdienst echter achteraf vaststelt dat toch sprake is van een dienstbetrekking moet de opdrachtgever met terugwerkende kracht de afdracht van loonheffingen voldoen. De opdrachtgever kan dan een naheffing van de Belastingdienst verwachten. De Belastingdienst zal ook pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting beoordelen of het winst uit onderneming is of resultaat uit overige werkzaamheden. Ook indien je met een modelovereenkomst werkt geeft dit allee uitsluitsel over het betalen van premies en loonheffingen en dus niet over ondernemerschap van de zzp”er.

Zorg er dus altijd voor dat er in met de modelovereenkomst van de Belastingdienst gewerkt wordt.

Overgangsrecht

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houdt de Belastingdienst toezicht, maar neemt nog geen handhavingsmaatregelen.

Als opdrachtgever wordt je medeverantwoordelijk voor de arbeidsverhouding. Wil je hulp of advies bij het opstellen van een goede overeenkomst? Heb je hier hulp bij nodig? Dan zijn we er graag voor je.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen