Ontslagen in de proeftijd?

07-09-2016

Ontslagen in de proeftijd

Daar sta je dan met je goede gedrag: een nieuwe baan begonnen, maar het blijkt niet te boteren met je werkgever of ze vinden dat je toch niet helemaal aan de eisen voldoet. Je wordt binnen een maand ontslagen. Indien je als werknemer wordt ontslagen tijdens je proeftijd, kun je hier weinig tegen doen. Wel geldt sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht een aantal aanvullende voorwaarden onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hoe zit dat dan precies?

Duur proeftijd

Hoe lang duurt zo’n proeftijd dan? De proeftijd mag niet langer zijn dan de wettelijke termijn. Dit heet de ijzeren proeftijddoctrine. De WWZ bepaalt het volgende:

In de WWZ staat dat er vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd mag worden overeengekomen bij arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd die korter zijn dan zes maanden. Staat er wel een proeftijd in, dan is deze nietig.
Bij een arbeidscontract langer dan zes maanden en korter dan twee jaar mag een proeftijd van maximaal een maand overeengekomen worden.
Bij een arbeidscontract van twee jaar of langer mag een maximale proeftijd van twee maanden overeengekomen worden.

De proeftijd kan ook in andere omstandigheden nietig worden verklaard. Als er een proeftijd is opgenomen in de arbeidsovereenkomst terwijl je al eerder voor deze werkgever hetzelfde werk hebt verricht, maar je formeel gezien in dienst was van een andere werkgever (zoals een uitzendbureau) bijvoorbeeld. Bovendien kun je ook bij de verlenging van je contract geen proeftijdbeding krijgen, tenzij je als werknemer andere verantwoordelijkheden en werkzaamheden krijgt.

Handig om te weten: de proeftijd dient te allen tijde schriftelijk in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen.

Werknemer ontslaan tijdens proeftijd
Een ontslag tijdens de proeftijd hoeft niet altijd rechtsgeldig te zijn. Een ontslag tijdens de proeftijd kan bijvoorbeeld strijdig zijn met de beginselen van goed werkgeverschap, bijvoorbeeld als de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld.

Zo is een ontslag is niet rechtsgeldig als het arbeidscontract een periode van zes maanden of korter betreft. Het proeftijdbeding had dan immers niet eens mogen bestaan. Een werknemer die ontslagen is in de eerste maand van het contract, en onder het mom van een ‘proeftijd’ wordt ontslagen, kan in dat geval aanspraak maken op loondoorbetaling. Hij kan dan tewerkstelling vorderen voor de resterende duur van het contract. Dit kan de werkgever duur komen te staan, indien hij er vanuit ging juist te handelen door de werknemer tijdens proeftijd te ontslaan met een arbeidscontract van zes maanden. De werkgever dient in dat geval het loon van de resterende maanden aan de werknemer te vergoeden.

Werkgevers dienen zich bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus te realiseren dat zij alleen een proeftijd kunnen overeenkomen als de overeenkomst langer dan zes maanden is.

WW-uitkering na ontslag in proeftijd
Word je ontslagen tijdens de proeftijd? Dan hou je in beginsel aanspraak op een WW-uitkering, tenzij je verwijtbaar werkloos wordt. Daarvan is sprake als het arbeidscontract is beëindigd op verzoek van de werknemer of de werknemer zich niet als goed werknemer heeft gedragen.

Goede arbeidscontracten en de opname van een proeftijd omvatten dus de nodige haken en ogen. Laat altijd een advocaat hiernaar kijken.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen