Tegemoetkomingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

07-05-2020

Als gevolg van de ingrijpende coronacrisis biedt de overheid verschillende tegemoetkomingen in de kosten voor ondernemingen die verlies lijden. Hier treft u een uitleg over de volgende tegemoetkomingen (NOW, TOZO, TOGS) aan.

1.    De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met substantieel omzetverlies. Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die omzetverlies lijden. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met deze regeling kunnen werkgevers hun werknemers met een vast- en flexibel contract doorbetalen. De NOW moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen gelden er een aantal voorwaarden:

-       De werkgever dient voor een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% te hebben;

-       De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers die in dienst hebben die in Nederlands sociaal verzekerd zijn;

-       De werkgever mag tijdens de NOW-periode geen aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen doen;

-       De werkgever is verplicht om de loonsom gelijk te houden en zijn werknemers 100% doorbetaalt;

-       De werkgever is verplicht om de NOW te gebruiken om de loonkosten te betalen;

-       De werkgever is verplicht om de werknemer te informeren over een toegekende NOW-aanvraag;

-       De werkgever moet een controleerbare administratie voeren. Tot vijf jaar na de vaststelling van de tegemoetkomen moet de werkgever inzage geven in zijn administratie;

Voor de NOW-regeling dient u eerst uw omzetverlies te bepalen. Dit doet u door uw totale omzet uit 2019 te delen door 4. De uitkomst vergelijkt u met de omzet van maart, april en mei 2020.

De NOW is ook bedoeld voor jonge ondernemers. Hiervoor geldt wel dat u voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid.

Als blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan kan het UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen. Het is om deze reden noodzakelijk dat u goed nagaat of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.

 

2.    De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Eén van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is de TOZO. De TOZO-regeling is bedoeld voor de zelfstandige ondernemer, waaronder zzp-er en voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het minimum daalt.

De TOZO biedt twee vormen van ondersteuning aan:

1.    Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning;

2.    Een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen;

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning dient uw totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau te zijn gekomen. De TOZO is geen lening maar een gift en om deze reden hoeft u het later niet terug te betalen.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro voor gehuwden of 1.050 euro per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

De hoogte van de lening voor bedrijfskapitaal is maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Deze rente wordt berekend vanaf de dag van verstrekking van de lening. De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.

Per huishouden wordt maximaal 1 keer de TOZO-uitkering toegekend. Degene met het laagste inkomen kan een aanvraag op de TOZO doen. Wel kunnen partners allebei een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

U kunt de aanvraag voor de TOZO tot 31 mei doen. Dit doet u online bij uw woongemeente.

 

3.    De Tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Een andere maatregel genomen door de overheid is de TOGS. De TOGS, ook wel Noodloket genoemd, is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks zijn getroffen door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Via de TOGS-regeling ontvangen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. De SBI-code van uw hoofd- of nevenactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving.

Om voor de TOGS-regeling in aanmerking te kunnen komen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

-       De ondernemers heeft geen omzet als gevolg van de coronacrisis;

-       De vaste bedrijfslasten of investeringen lopen wel door;

-       Hoofd- en nevenactiviteit valt onder de lijst met SBI-codes.

Onder vast lasten wordt verstaan de periodieke kosten die nodig zijn om de onderneming draaiende te houden. De vast laten moeten blijken uit uw bedrijfsadministratie. De TOGS is gericht op de lasten over de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 de TOGS aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met uw adviseur mevrouw mr. M. Cinar.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen